Informacija apie duomenų apsaugą

Sąraše skelbiamos kontaktinės informacijos: telefono numerio, elektroninio pašto adreso, šaltinis – Atliekų tvarkytojų valstybės registras. Jei esate registruoti ATVR dėl ENTP tvarkymo veiklų, tačiau Jūsų nėra sąraše, prašome parašyti pagalba@aaa.am.lt

Registro subjektų prašome atkreipti dėmesį, kad dalis Jūsų kontaktinės informacijos savyje gali turėti asmens duomenis (vardus, pavardes). Kontaktinėje informacijoje nerekomenduojame teikti ne Jūsų – atliekų tvarkytojo, o kito asmens duomenų. Jei galite, pasirinkite el. pašto adresus, kurių struktūroje nėra asmens duomenų (pvz. info@ , tvarkytojas@ ar kt.), būtinu atveju teikite tik savo, tvarkytojo, el. pašto adresą, telefono numerį, naudojamą atliekų tvarkymo veiklos klausimais, arba gaukite kito asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo raštu.

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys) skelbiami viešai dėl to, kad vykdote ekonominę, bendruosius visuomenės interesus tenkinančią atliekų tvarkymo veiklą.

Kaip pateikti paraiškas Jums gali suteikti konsultacijas Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų prevencijos skyrius. Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento

Aplinkos apsaugos agentūros asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@aaa.am.lt

Asmens duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūroje